Επιγραφή κυλιόμενου μηνύματος LED 32x128cm.

ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΟΡΟΦΗΣ

Φωτεινή επιγραφή κυλιόμενου μηνύματος διπλής όψης εξωτερικού χώρου, μονόχρωμη. Διαστάσεις: 32x128cm

Τιμή 320€

Περισσότερα...

Προσφορά 1

Επιγραφή κυλιόμενου μηνύματος LED 16x128cm.

ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΟΡΟΦΗΣ

Φωτεινή επιγραφή κυλιόμενου μηνύματος διπλής όψης εξωτερικού χώρου, μονόχρωμη. Διαστάσεις: 16x128cm

Τιμή 180€

Περισσότερα...

Προσφορά 3

Επιγραφή κυλιόμενου μηνύματος LED 32x96cm.

ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΟΡΟΦΗΣ

Φωτεινή επιγραφή κυλιόμενου μηνύματος διπλής όψης εξωτερικού χώρου, μονόχρωμη. Διαστάσεις: 32x96cm

Τιμή 240€

Περισσότερα...

Προσφορά 2

Απόρρητο

Συλλογή προσωπικών στοιχείων

Η εταιρεία συλλέγει τα ακόλουθα στοιχεία από τους χρήστες που επισκέπτονται την Ιστοσελίδα:
• Αριθμητική διεύθυνση IP
• Πρόγραμμα περιήγησης (browser)
• Χώρα (μέσω της IP)

Τα παραπάνω στοιχεία αφορούν απλούς χρήστες χωρίς να έχουν εγγραφεί. Σε περίπτωση που κάποιος χρήστης εγγραφεί στην ιστοσελίδα συλλέγονται επιπλέον τα παρακάτω στοιχεία:
• Ονοματεπώνυμο
• Ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail)
• Στοιχεία παραγγελιών όπως διεύθυνση, ταχ.κώδικας κ.λπ.


Εμπιστευτικότητα στοιχείων
Η Εταιρεία ΔΕΝ πρόκειται να διαθέσει τα στοιχεία σας σε κανέναν τρίτο και μένουν απόλυτα εμπιστευτικά στους Servers (διακομιστές) της Εταιρείας. Για κανέναν διαφημιστικό λόγο δεν πρόκειται τα στοιχεία σας να δοθούν σε τρίτους. Τα στοιχεία σας τηρούνται στην βάση δεδομένων μας για λόγους ασφαλείας και μπορείτε να έχετε πρόσβαση σε αυτά βάση της Εθνικής Νομοθεσίας.


Η Εταιρεία συμμορφώνεται με βάση το καθεστώς ασφαλείας όσον αφορά τη συλλογή, χρήση και διατήρηση δεδομένων από την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ελληνική νομοθεσία.

Μοναδική εξαίρεση αποτελεί η παρακάτω περίπτωση:
Όταν πιστεύουμε ότι η πρόσβαση, χρήση, διατήρηση ή αποκάλυψη τέτοιων στοιχείων απαιτείται εύλογα για (α) τη συμμόρφωση με την ισχύουσα νομοθεσία, κανονισμούς, νομικές διαδικασίες ή κυβερνητικές απαιτήσεις, (β) την εφαρμογή των ισχυόντων Όρων Παροχής Υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένης της διερεύνησης πιθανής παραβίασης των όρων αυτής, (γ) τον εντοπισμό, την αποτροπή ή άλλως αντιμετώπιση υποθέσεων απάτης, ασφαλείας ή τεχνικά προβλήματα ή (δ) την προστασία των δικαιωμάτων, της ιδιοκτησίας ή ασφάλειας της Εταιρείας, των χρηστών ή του κοινού όπως απαιτείται ή επιτρέπεται από τη νομοθεσία.


Η παραπάνω δήλωση συμμορφώνεται πλήρως με βάση την Εθνική Νομοθεσία περί Προσωπικού Απορρήτου, της Αρχής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης περί προσωπικών δεδομένων στο διαδίκτυο.

© 2013 - 2022 led-display.gr. All Rights Reserved.
Φιλοξενία ιστοσελίδας και υποστήριξη από την WEBMAZE